Globalne
doświadczenie

Najważniejsze informacje
dotyczące emisji obligacji serii A, B, C

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o emitencie oraz o publicznej ofercie obligacji serii A i B jest memorandum informacyjne obligacji serii A i B dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej spółki: www.creamfinance.pl.

Creamfinance Poland jest częścią międzynarodowej Grupy finansowej, specjalizującej się w krótkoterminowych pożyczkach i dynamicznie zdobywającej rynki w wielu krajach na całym świecie. Grupę wyróżnia globalny zasięg i zastosowanie unikatowej platformy informatycznej do oceny wiarygodności i obsługi klienta przy wykorzystaniu Internetu.

Grupa działa w 7 krajach, a jej główne rynki to: Polska, Czechy, Łotwa, Gruzja. Łączna wartość pożyczek udzielonych przez Grupę w okresie I-XII 2015 r. to 254,6 mln PLN, przy 92,4 mln PLN przychodów.

Creamfinance Poland działa pod markami:

           

i znajduje się w pierwszej piątce największych firm pożyczkowych w Polsce. W 2015 roku wartość udzielonych pożyczek wyniosła 103 mln PLN. Pozwoliło to uzyskać blisko 33 mln PLN przychodów i 3,8 mln PLN zysku netto.

Polski rynek pożyczkowy w liczbach:

12,5 mln

liczba potencjalnych klientów

4,9 mld PLN

portfel pożyczek

2,7 mln

liczba udzielonych pożyczek

Źródło: Creamfinance, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych

Creamfinance kładzie nacisk na wysokiej jakości rozwiązania technologiczne, które dają przewagę nad konkurencją. Najważniejsze z nich to:

  • rosnąca automatyzacja procesu przyznawania pożyczek – optymalizacja kosztowa
  • wysoka skalowalność działalności – niskie koszty wejścia na nowe rynki
  • dostęp do rozwiązań BigData - niższa szkodowość
  • szybki i intuicyjny interfejs użytkownika - wysoka jakość obsługi klienta

Wchodząca w życie nowelizacja ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym spowoduje:

  • ograniczenie konkurencji dzięki podwyższeniu wymogów kapitałowych
  • nieznaczne ograniczenie opłat
  • stabilizację otoczenia prawnego w najbliższym czasie

Creamfinance w liczbach:

Kadra zarządzająca:

MATISS ANSVIESULIS

CEO
Grupa Creamfinance

Poprzednio pracował w JP Morgan w zarządzaniu ryzykiem i operacjami na rynku pieniężnym

DĀVIS BARONS

Chairman of the Board
Grupa Creamfinance

Przedsiębiorca, założyciel łotewskich i czeskich organizacji pożyczkodawców, poprzednio związany z Green Fortune Latvia

PATRICK KÖCK

CRO
Grupa Creamfinance

Poprzednio związany z Coca Cola Hellenic w dziale kontrolingu i KPMG w dziale doradztwa finansowego

ADAM DĄBROWSKI

Prezes Zarządu
Creamfinance Poland

Członek zarządu Związku Firm Pożyczkowych, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej

KRZYSZTOF ZAJĄC

CFO
Grupa Creamfinance

Finansista z ponad 20 letnim doświadczeniem. Poprzednio pracował w KPMG Polska w dziale audytu bankowego, Rabobank Polska i HSBC Bank Polska jako CFO. Magister ekonomii na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Warszawie

MARKUS FLORIAN

CTO
Grupa Creamfinance

Doświadczony inżynier oprogramowania i kierownik zespołów. Jest absolwentem Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Wiener Neustadt na kierunku Inżynieria Oprogramowania. W 2013 dokonał publikacji oraz był prelegentem podczas Konferencji IEEE

JERZY KARNEY

CIO
Grupa Creamfinance

Finansista z ponad 20 letnim doświadczeniem inwestycyjnym w największych polskich i zagranicznych instytucjach finansowych jak Pekao, PZU czy Raiffeisen Investment. Absolwent Podyplomowego Studium Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, specjalność pieniądz i bankowość UW, Wydział Nauk Ekonomicznych